wtorek, 12 grudnia 2017

2.9 Notatka z lekcji dla klasy II gimnazjum "Polska u schyłku średniowiecza"

2.8 Notatka z lekcji dla klasy II gimnazjum "Wisła do Gdańska"

2.7 Notatka z lekcji dla klasy II gimnazjum "Szlachta, chłopi, mieszczanie"

2.6 Notatka z lekcji dla klasy II gimnazjum "Wojan trzynastoletnia"

2.5 Notatka z lekcji dla klasy II gimnazjum "Król Kaziemierz Jagiellończyk"

2.4 Notatka z lekcji dla klasy II gimnazjum "Król Waładysław Warneńczyk"

2.2 Notatka z lekcji dla klasy II gimnazjum "Unia polsko-litewska"